N ě c o   m á l o   o   m n ě...


motto:  „humor, láska, porozumění vtip cítíš se hned líp...“




K d y  m o h u  p o m o c i
B y l o …

„Vnitřní očista těla by měla být samozřejmostí“ - článek z časopisu Astro
(pdf možno stáhnout zde)



D n e s …

těm kdo příchází …



k o n t a k t :

Iva  Č a p k o v á
Praha 7, Veletržní 823/69
603 431 180
e-mail: iva@regeneracesil.cz


Zpět